Contingut
Durada
La història de la fona
Foners ibers i balears
(Contingut que es realitza únicament en recreacions històriques) 
Projectils i fones del món
Fabricació d'una fona baleàrica
Aprenentatge i pràctica
Bibliografia i enllaços
30 minuts
30 minuts
60 minuts
5 - 10 minuts

TALLER DE FONA

 

Objectius dels nostres tallers

L’objectiu principal dels tallers de tir amb fona és fomentar el coneixement i l’ús de la fona, de cara a incorporar-la al món de l’esport, del joc i de la ficció en la recreació amb eines/jocs/armes primitives.

Lligat a aquest objectiu es pretén també que les tecnologies i usos primitius sobrevisquin al pas del temps, incentivant la creació  manual d’eines ancestrals, i interaccionant amb el medi natural amb la pràctica i la recerca de matèries primeres i projectils.

Es pretén, a més a més, en aquesta línea de recuperació, gaudir de sensacions oblidades avui dia, com és la màgia del tir intuitiu i l’eficàcia unida a la simplicitat de mitjans i a la precisió sense mecanismes de punteria. És a dir, del gaudi de l’habilitat personal extrema en contraposició a la facilitat i indolència de l’ús de les noves tecnologies.

 

Durada dels tallers

Es tracta de tallers d’aproximadament dues hores de durada.

 

A qui van adreçats?

Les activitats estan obertes a totes les edats, en condicions d’igualtat i sense cap discriminació.

 •  Grups escolars:

 

El número de participants pot ser fins a 25-30 participants

 

 •  Tallers d'iniciació per a tots els públics:

 

 

S’aconsella grups fins a 20 persones per torn. Es poden realitzar diferents torns.

(Aquest taller es pot realitzar tant en l’àmbit de la recreació històrica com en l’àmbit del joc tradicional)

Formador

Els tallers seran duts a terme per monitors acreditats por l’Associació Cultural Foners Catalans, tant en l’àmbit esportiu, escolar, de joc o de recreació històrica. Es podran fer en diferents idiomes i es garanteix les màximes condicions de seguretat.

En aquest sentit, cal remarcar que la pràctica inicial del tir amb fona s’efectua amb projectils tous (pilotes de tennis, pàdel, espuma, etc.), en recintes preparats especialment per a l’activitat (amb instal·lació de xarxes, o en parets o tal·lussos naturals) prevalent en tot moment la seguretat dels participants.

 

Continguts dels tallers

Coneixerem la fona, viatjarem al llarg de la seva història, i aprendrem a fabricar-ne i a fer-la servir.

La línia temporal de l’activitat és la següent:

Descripció dels continguts:

- La història de la fona

Al llarg d’aproximadament 30 minuts es duu a terme una breu exposició dels orígens i usos de la fona al llarg de la història, amb l’ajut dels materials divulgatius com a suport. 

Es tracta també la morfologia i l’evolució de la fona, els seus usos i els materials per fabricar-les.

- Foners Ibers i Baleàrics (en cas de recreació històrica)

En funció de la tipologia del grup, aprofundirem amb més o menys detall en la historia, des del paleolític fins a l’actualitat, fent un incís especial en els foners ibers i baleàrics. En aquest cas l’abillament  del monitor que imparteix el taller, caracteritza al d’un foner balear que amb l’ajut del material explicatiu abans mencionat desenvolupa l’important paper en la historia dels foners en les diferents guerres.

 

- Projectils i fones del món

En aquest bloc es completen els 30 minuts de divulgació. Observarem projectils de diferents tipologies, elaborats amb materials diversos, i aprendrem com es fabriquen. Així mateix veurem diferents tipologies de fones fetes amb materials diversos procedents de quatre dels cinc continents.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fabricació d’una fona baleàrica 

Per desenvolupar aquesta activitat pràctica, cada participant disposarà d’un kit de material per fabricar la seva pròpia fona.

No cal cap eina, fet que facilita el  procés d’elaboració.

Aquesta pràctica dura al voltant d’uns 30 minuts, en funció de la destresa i del nombre de participants, i es pot desenvolupar en un espai relativament petit, a l’interior o a l’exterior d’un recinte.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aprenentatge i pràctica

Necessitarem un mínim de 12-13 metres de llarg per 3 o 4 metres d’amplada  para poder practicar el llançament, ja sigui en un recinte tancat com en un d’exterior.

Farem servir una xarxa de retenció per tal d’aturar i recollir els llançaments fallats, i una diana esportiva o un soldat de fusta.

El tir amb fona s’efectua amb les màximes condicions de seguretat. Per aquest motiu utilitzem pilotes de tennis com a projectils tous.

Preu del taller: A consultar

Bibliografia i enllaços

Llibres:

 • Gómez Arbona, J.R. (2007). Honderos de la Menor Libro I: Bálash. Barcelona: Grafema.   

 • Gómez Arbona, J.R.  (2009). Honderos de la Menor Libro II: En la Menor y en la guerra. Barcelona: Bubok.

 • Gómez Arbona, J.R.  Honderos de la Menor Libro III: El fin de los días (no publicat).

 • Ferrer Ferrer, Ll. (2008). Anníbal i s´Ibosità. Eivissa: Mediterrània (publicat en eivissenc).

 • Ferrer Ferrer, Ll. (2009). Julia i s´Ibosità, anys perduts. Eivissa: Mediterrània (publicat en eivissenc).

 • Ferrer Ferrer, Ll. (2010). Ibosità, cercle tancat.  Eivissa: Mediterrània (publicat en eivissenc).

 • Ferrer Ferrer, Ll. (2013). El hondero. Eivissa: Autor-editor (Recull la seva trilogia, publicat en castellà).

 • Moyà,M. (2010). Balearic (comic).  Tebeos Dolmen Editorial, S.L.

 • Neruda, P. (1933). El Hondero Entusiasta. Santiago de Chile: Empresa Letras.    

 • Nadal Cañellas, J. (2000). Els Foners Balears. Palma de Mallorca: Grup Serra. 

 • Vega Hernández, J. (1999). Historia de la honda. Recuperado de http://perso.wanadoo.es/hondero/historia.htm

 • Auel, J. (1980-2002). Los Hijos de la Tierra (5 Libros: El clan del oso cavernario; El valle de los caballos; Los cazadores de mamuts; Las llanuras del tránsito; Los refugios de piedra.). Madrid: Maeva.

 • Amengual Rigo, F. (2009). Els esports i els jocs populars tradricionals de les Illes Balears. Palma de Mallorca: Documenta balear.

Enllaços:

Federació Balear de Tir de Fona                    federacio@tir de fona.org

Iberhonderos                                                    Iberhonderos@gmail.com    

Club Foners de Felanitx                                    fonersdefelanitx@gmail.com

Foro sobre el tiro con honda (inglés)                          www.slinging.org

Escola de tir amb fona:        http://perso.wanadoo.es/hondero/honda.htm

FONERS CATALANS

Desperta pedra!!