QUE FEM?

 

Foners catalans és una associació cultural sense ànim de lucre que té dues vessants:

D'una banda, amb el nostre grup de recreació Iberhonderos, ens agrada fer recreació històrica sobre l'ús de la fona en l'edat antiga. Principalment en època ibera (foners ibers i balears). Ens interessa la recerca, la investigació i experimentació sobre l'ús d'eines en aquesta època com també a la Prehistòria.

Podem organitzar activitats com talllers de tir amb fona, elaboració de fones, xerrades, etc...en festivals històrics, casals d'estiu, escoles...

D'altra banda aprendre i difondre el joc i l’esport tradicional i popular. Per això som una associació que pertany a la Federació de jocs tradicionals creada també recentment i col·laborem amb altres associacions d'aquesta federació en activitats sempre relacionades amb  joc i esport tradicional i popular.

Els membres de l'associació intentem realitzar una trobada al mes per practicar i perfeccionar el tir amb fona.

En els nostres ESTATUTS hi diu:

Els fins de l’associació són:

1.     Estudi i investigació sobre l’Arqueologia Experimental i tecnologies preindustrials.

2.     Promoció, investigació i ús dels coneixements i estris que varen permetre el desenvolupament tecnològic de l’ésser humà. Els principals objectius són, per tant, l’obtenció del foc mitjançant diversos sistemes, la talla lítica, la fabricació i experimentació amb ells per fabricar arcs, propulsors primitius i fones, la pintura rupestre, la terrisseria, l’adob de pells, el coneixement de tècniques de caça i trampeig, la construcció de refugis, la corderia, l’aprofitament dels recursos de l’entorn natural, la supervivència i altres tècniques i artefactes primitius que s’han emprat des de temps immemorials.

3.     Posar l’accent en l’estudi, investigació, fabricació i experimentació amb les fones i allò relacionat amb elles.

4.     Promoció, divulgació i realització d’activitats pel foment de l’Arqueologia Experimental en general i de les fones en particular.

 

Per aconseguir les seves finalitats l’associació realitza, entre d’altres, les activitats següents:

1.     Organització d’activitats recreatives relacionades amb l’Arqueologia Experimental i les fones en l’àmbit de Catalunya.

2.     Investigació, catalogació, publicació i difusió dels resultats de les nostres recerques i dels recursos generats pels nostres membres mitjançant publicacions escrites, blocs o pàgines web.

3.     Realització d’actes promocionals per difondre el nostre patrimoni cultural (cursos, exhibicions, congressos, conferències, xerrades, etc...)

4.     Organització  i/o participació d’esdeveniments lúdics, esportius i recreacions històriques.

5.     Creació, disseny, producció i distribució de materials lúdics, esportius o decoratius relacionats amb aquest àmbit.

FONERS CATALANS

Desperta pedra!!